Od 16 do 20 września dwójka nauczycieli naszej szkoły Pani Viktoriia Lavrynenko i Pan Rafał Deska pracowali w Brukseli w związku z realizacją projektu Erasmus+ "Czytelnictwo i piśmiennictwo w Europie w kontekście transformacji cyfrowej". W czasie pobytu nasi nauczyciele uczestniczyli w 3 wydarzeniach: spotkaniu ewaluacyjno-roboczym podsumowującym półmetek projektu i wyznaczającym kierunki i priorytety dalszych działań, sesji naukowej dotyczącej problematyki wykluczenia społecznego oraz alfabetyzacji i re-alfabetyzacji, a także warsztatach dydaktycznych połączonych z atelier i wystawą po pierwsze stworzonej przez Bernarda Vanmalle'a instalacji "Ludzie-Książki" i wykonanych przez pelplińską młodzież plastycznych wariacji dotyczących alfabetu.

W czasie pierwszego dnia dokonano pozytywnej oceny realizacji dotychczasowych zadań projektowych, oraz rozpoczęto prace nad określeniem trwałych rezultatów projektu w postaci "Artistic malette" - czyli zasobnika wiedzy i narzędzi wypracowanych w czasie realizacji projektu a także Białej Księgi projektu. Ustalono także, że zakończenie realizacji projektu wraz z jego podsumowaniem odbędzie się latem przyszłego roku w Pelplinie.

Drugiego dnia w sali plenarnej Parlamentu Wspólnoty Francuskiej odbyła się sesja z udziałem kognitywistyków i socjologów.  

Trzeci dzień był dniem warsztatów i wymiany doświadczeń, po pierwsze w zakresie Etterpada - czyli edytora tekstów umożliwiającego równoległa pracę wielu osób, po drugie w zakresie tradycyjnych, jak i elektronicznych narzędzi wspomagających edukację.

(a)

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero