1 września 2015 r. rozpoczęto kolejny rok szkolny (dokładnie - 65. działalności Liceum Ogólnokształcącego, 15. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, 14. Zasadniczej Szkoły Zawodowej). Dyrektor szkoły witając zaproszonych gości (m.in. burmistrza Pelplina Patryka Demskiego oraz przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Tczewskiego Zbigniewa Zgodę), przywołał najważniejsze fakty minionego roku szkolnego 2014/2015. Były to m.in.: uroczystość 20-lecia nadania szkole imienia ks. Janusza St. Pasierba, realizacja dwóch projektów - Erasmus + "Czytelnictwo i piśmiennictwo w Europie w dobie transformacji cyfrowej" oraz "Audiowolontariat", drugie miejsce wśród szkół publicznych powiatu tczewskiego w wynikach egzaminów maturalnych, czy też awans do drugiej ligii zespołu koszykarskiego, w którym grają czterej nasi uczniowie. Dwie tegoroczne absolwentki otrzymały nagrody burmistrza za najlepsze wyniki egzaminu maturalnego. Są to: Agnieszka Narloch i  Marlena Templer.

 

            Dyrektor wspomniał ponadto o przypadającej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zaznaczył, że my Polacy powinniśmy być dumni z bohaterstwa naszych przodków i pamiętać o ich martyrologii. W swych wystąpieniach mówili o tym również burmistrz Patryk Demski oraz przewodniczący Zbigniew Zgoda. 

 

 

 

 

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero