Dziesięć lat temu  pani sędzia Kamila Thiel-Ornass ze znanej w Pelplinie i wielce zasłużonej dla Polski i Pomorza rodziny Ornassów powołała do życia Fundusz Stypendialny, któremu patronują jej przodkowie: Ryszard, Franciszek i Jan Chryzostom. Wśród fundatorów są przedstawiciele  rodziny Ornassów, a także inni darczyńcy - m.in. ze świata prawniczego. Uczniowie, aby otrzymać stypendium, muszą przygotować pracę. Tematy prac są co roku inne i zróżnicowane dla każdej kategorii wiekowej. Uczniowie z LO im. ks. Pasierba od wielu lat są stypendystami Ornassów.

26  września w Miejskim Ośrodku Kultury  odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów po raz dziesiąty. Prowadził ją dyrektor MOK-u Piotr Łaga. Wśród gości - oprócz Kamili Thiel- Ornass i jej najbliższej rodziny - byli m.in. poseł Jan Kulas, burmistrz Patryk Demski, przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Chyła, przewodniczacy Kapituły Stypendialnej Bogdan Wiśniewski. Prezentacja multimedialna ukazała minione dziesięciolecie. W części artystycznej wystąpili młodzi utalentowani  pelplinianie: Daria Staniszewska i Konrad Mania.

Tegoroczna uroczystość miała wiele akcentów związanych z Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Janusza St. Pasierba. Wśród 17 stypendystów znalazło się troje naszych uczniów (Marta Szczepańska, Agata Łaniewska, Jakub Szymański). Magdalena Wohlert i Paweł Noga z kl. II a wspólnie z dyrektorem Bogdanem Wiśniewskim czytali wspomnienie o Rozalii i Eugeniuszu Ornassach. Magda i Paweł ubrani byli w stroje z epoki, co wzbudziło szczególne zainteresowanie. Dwaj nasi absolwenci - dzisiaj już prawnicy - Mateusz Zieliński i Paweł Bałdowski są pierwszymi i wielokrotnymi stypendystami Ornassów. Niestety, nie mogli być na uroczystości. Przysłali jednak list, w którym zadeklarowali daleko idącą pomoc w Funduszu Stypendialnym im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów. 

 

Informacje o tym wydarzeniu znajdziesz też tu <- kliknij na tekst

 

 

 

 

Foto.: Anna Szczygeł

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero