Nasza szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości za wspaniałą pracę w projekcie eTwinning+ “Health issues among teenagers in European countries”. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom tego projektu.

Europejska Odznaka Jakości jest drugim poziomem odznaczenia i przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu nauczycielom, którzy otrzymali Krajową Odznakę Jakości. Oznacza to, że praca nauczycieli i uczniów została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom.

 

To wyjątkowe odznaczenia potwierdzające wysoką jakość projektów i otwierające drogę do Konkursu Europejskiego

 

Zrealizowany projekt został poddany ocenie pod kątem następujących kryteriów merytorycznych:


A. Innowacja pedagogiczna i kreatywność;
B. Integracja z programem nauczania;
C. Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi;
D. Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi;
E. Wykorzystanie technologii;
F. Rezultaty, wpływ i dokumentacja.


Lista szczęśliwych posiadaczy Europejskich Odznak Jakości publikowana jest na portalu www.etwinning.pl w zakładce „Odznaki Jakości”.

 


 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero