"Człowiek jest istotą dialogową, jest istotą skierowaną ku drugiemu człowiekowi, jak i ostatecznie ku Bogu. Sam fakt, że mówimy, zakłada istnienie kogoś, kto słucha. Jeżeli nie ma dialogu prawdziwego - gdy nie mamy nikogo do rozmowy - wówczas mówimy do siebie, żeby przynajmniej obecność tego drugiego człowieka pozorować. Współczesna filozofia uprzytamnia nam ważność związku człowieka i słowa ze światem i innymi ludźmi. Jaspers powiada, że komunikacja międzyludzka jest głównym motorem współczesnej filozofii. Uszczęśliwia nas kontakt, a przygnębia jego przerwanie. Cierpimy, gdy nie możemy się szczerze wypowiedzieć wobec kogoś, kto by nas rozumiał. Komunikacja międzyludzka jest  w gruncie rzeczy walką z samotnością i rozpaczą" - te słowa ks. Janusza St. Pasierba można przeczytać na ostatniej stronie okładki książki napisanej pod redakcją dyrektora naszej szkoły Bogdana Wiśniewskiego, a wydanej przez "Bernardinum".

         "Ksiądz Janusz Stanisław Pasierb człowiek dialogu" tak brzmi tytuł tej publikacji, na którą składają się referaty wygłoszone w czasie konferencji naukowej zorganizowanej przez Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pelplinie wespół z Biblioteką Diecezjalną oraz Liceum Ogólnokształcącym w Pelplinie w listopadzie 2013  roku. Do książki włączono również dwa teksty niewygłoszone w czasie konferencji, ale tematycznie związane z istotą zagadnienia, czyli ukazania dialogowego charakteru twórczości poetyckiej, eseistycznej, naukowej, a także osoby ks. Pasierba. Ks. bp prof. dr hab. Wiesław Śmigiel  pisze o dialogu teologii z poezją, widocznym w całej twórczości ks. Pasierba. Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, idąc dalej tym tropem, odwołuje się do liryki, eseistyki i homilii autora "Gałęzi i liści". Bezpośrednio do twórczości lirycznej odwołują się  także dwa kolejne artykuły. Prof. dr hab. Tomasz Tomasik pisze o ekfrazach, czyli wierszach odwołujących się do dzieł sztuki, zaś  ks. dr Krzysztof Kranicki snuje rozważania dotyczące teologicznych kontekstów poetyckiego dialogu. Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski  ukazuje ks. Pasierba jako mistrza dialogu między światem duchownych i świeckich. Dr Piotr Koprowski wskazuje na dialog chrześcijan z wyznawcami religii mojżeszowej w oglądzie ks. Pasierba. Bardzo osobisty charakter mają dwa kolejne teksty. Ks. dr Wojciech Korzeniak pisze o relacjach między mistrzem a uczniem, wskazując na ich wychowawczy aspekt. Ks. Pasierb był dla wielu ludzi młodych autorytetem i mistrzem życia. Także i o tym czytamy w tekście Marii Wilczek, która uświadamia nam, że ks. Pasierb był człowiekiem dialogu także w codzienności. Zamyka książkę wypowiedź prof. dra hab. Jana Żebrowskiego, która dotyczy związków pelplińskiego poety z paryskim Ośrodkiem Dialogu Księży Pallotynów. Autorem opracowania graficznego publikacji jest Ryszard Rogaczewski. Książka ukazała się dzięki finansowemu wsparciu Gminy Pelplin.

         Uroczysta promocja - wpisana w obchody Dni Patrona Liceum Ogólnokształcącego - odbyła się 8 stycznia 2016 r. w wypełnionej po brzegi auli Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie. Przybyli na nią m.in. bp Wiesław Śmigiel, przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego Barbara Kamińska, dyrektor Delegatury Pomorskiego Kuratorium Oświaty Stanisław Sumowski, władze miasta: burmistrz Patryk Demski, wiceburmistrz Dariusz Górski, przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Chyła,  przedstawiciele środowisk akademickich, duchowieństwo biskupiego miasta z ks. prof. Anastazym Nadolnym i ks. prof. Januszem Szulistem, dyrektorzy i nauczyciele szkół powiatowych oraz z terenu miasta i gminy Pelplin, dyrektorzy i prezesi instytucji i organizacji kulturalnych i społecznych. Relację z uroczystości przygotowali dziennikarze (m.in. TVP Gdańsk, TV Pelplin, Radio Głos, "Dziennik Bałtycki", "Ekspress Kociewski", "Informator Pelpliński"). Byli oczywiście obecni nauczyciele uczniowie Liceum Pasierba. Jak wspomniał w swoim wystąpieniu dyrektor Bogdan Wiśniewski to właśnie w budynku Biblioteki Diecezjalnej w latach 1951-1979 mieściła się pierwsza siedziba naszej szkoły.

 

        W czasie promocji wysłuchano poezji w wykonaniu Alicji Sokołowskiej, Agaty Łaniewskiej, Szymona Rolnika i Dawida Koniecznego, który prezentował wiersz "Inność" w języku angielskim. Angelika Kamińska zaśpiewała dwa teksty naszego Patrona. W ostatnim punkcie uroczystości laureatom konkursu recytatorskiego, plastycznego oraz wiedzy o Patronie burmistrz Patryk Demski oraz dyrektor Delegatury Pomorskiego Kuratroium Oświaty Stanisław Sumowski wręczyli nagrody książkowe i dyplomy. W kuluarach przy kawie i ciastkach z cukierni "Meler" prowadzono dialogi nie tylko o poezji ks. Pasierba. Można było obejrzeć wystawę "Galilejska uroda Kociewia i Kaszub", ukazującą związki ks. Pasierba z jego małą ojczyzną, z którą także prowadził swoisty dialog. Autorami tej wystawy, która miała swoją premierę w 2013 r. są Bogdan Wiśniewski i Stefan Kukowski. 

 


 

 

 

 

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero