4 lutego 2016 r. uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie wzięły udział w balu karnawałowym Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pelplinie zorganizowanego w Miejskim Ośrodku Kultury. Dziewczęta pełniły rolę opiekunek wychowanków SOSW.

 

 

 

 

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero