Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie od dłuższego czasu czyni intensywne starania, a by otworzyć w roku szkolnym 2016/2017 w ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej oddział drukarza. Złożone zostały stosowne wnioski do Wojewódzkiej Pomorskiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku oraz Zarządu Powiatu Tczewskiego. Trwają ostatnie przygotowania do podpisania umowy z Wydawnictwem Bernardinum, w którym przyszli adepci sztuki drukarskiej będą przygotowywani do zawodu. 

Mając na uwadze, że powyższe procedury zostaną zakończone pomyślnie, zapraszamy tegorocznych absolwentów gimnazjów do klasy drukarskiej, jedynej na Pomorzu. 

 

2023  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero