8 marca 2016 r. odbył się szkolny etap Turnieju Wiedzy Pożarniczej, z którego wyłoniono 4 osoby, które wzięły udział w etapie gminnym turnieju: Rafał Winter, Filip Leszczyński, Izabela Kabatt, Przemysław Szlęzak. Gminny etap odbył się 11 marca 2016 r. w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie. Do następnego poziomu, powiatowego, przeszli Rafał Winter oraz Filip Leszczyński. Serdecznie gratulujemy i czekamy na dalsze wyniki.

Celem Turnieju Wiedzy Pożarniczej jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Służy poszerzeniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

 


 

 

 

 

 

 

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero