15 marca 2016 r. delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie w osobach: Krzysztof Ruczyński - dyrektor, Maria Jakubek - wicedyrektor oraz Bogdan Wiśniewski - emerytowany dyrektor, przybyła do Torunia na zaproszenie władz Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Przedmiotem bardzo konkretnych i serdecznych rozmów było nawiązanie współpracy; omawiano także przygotowania do podpisania umowy patronackiej.

         Do tego spotkania doszło dzięki... ks. Januszowi St. Pasierbowi, patronowi pelplińskiego Liceum Ogólnokształcącego. Doktorantka toruńskiego uniwersytetu Agnieszka Laddach od pewnego czasu konsultowała się z Bogdanem Wiśniewskim w sprawie swojej dysertacji doktorskiej poświęconej ks. Pasierbowi. Była kilka razy w Pelplinie, ostatnio w styczniu br. na promocji książki "Ksiądz Janusz Stanisław Pasierb człowiek dialogu" i to właśnie ta książka i postać patrona poety zainteresowała promotora Agnieszki Laddach prof. dr. hab. Kazimierza Maliszewskiego, który - jak się okazało - znał ks. Pasierba.

         W rozmowach nt. przyszłego patronatu Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika brali udział: prodziekan prof. dr  hab. Wiesław Sieradzan, dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski oraz jego zastępca dr hab. Maciej Krotofil, a także wspomniani już prof. Kazimierz Maliszewski oraz Agnieszka Laddach. Rozmawiano o różnych formach współpracy, o wzajemnych zobowiązaniach. Pewne jest, że do pelplińskiego ogólniaka będą przyjeżdżali z wykładami profesorowie z Instytutu Historii i Archiwistyki, a pelplińscy licealiści będą brali udział w zajęciach na toruńskim uniwersytecie. Wstępnie nakreślono ramy umowy patronackiej. Zostanie ona podpisana w kwietniu br., kiedy do Pelplina przyjedzie delegacja UMK. Natomiast banner tej uczelni już teraz został zawieszony na budynku szkoły.  

         Dodajmy, że na początku lutego br. zawarto umowę patronacką między Wydawnictwem "Bernardinum" a Zasadniczą  Szkołą  Zawodową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w sprawie utworzenia jedynego w województwie pomorskim oddziału drukarzy. Podpisali ją prezes ks. dr Wojciech Węckowski oraz ówczesny dyrektor Bogdan Wiśniewski.

 

 

wb

 

Autor zdjęć Krystian Chyrkowski (Instytut Historii i Archiwistyki UMK Toruń

 


 

 

 

2023  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero