Szkolne Koło Wolontariatu pod opieką pedagog Agnieszki Demskiej, działające przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie, kierując się hasłem : „Zwierzęta  stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu…” zainicjowało akcję pt. „ PODAJ ŁAPĘ”. Od dnia 4.02.2013 do 15 03.2013 r. zbieramy wolne datki, a także karmę dla zwierzaków starogardzkiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Liczymy na Waszą pomoc.

 

Od lewej: Karolina Salewska, Natalia Kuszyńska, Klaudia Dering, pedagog Agnieszka Demska, Paulina Dusowska, Sylwester Gońda, Szymon Paszkowski, Krzysztof Kaszowski - uczniowie klasy II a LO

fot. Roman Hudzik

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero