31 marca 2016 r. w ZSP w Pelplinie odbył się Dzień Otwarty Szkoły połączony z Poświąteczna Wyżerką pt. "Kociewskie Jadło". Na to wydarzenie zostali zaproszeni dyrektorzy szkół Gminy Pelplin wraz z uczniami trzecich klas gimnazjalnych, którzy w tym roku staną przed wyborem: którą szkołę ponadgimnazjalną wybrać. Gimnazjaliści nie tylko wzięli udział w "Kociewskim Jadle", ale także zostali oprowadzeni po szkole oraz obejrzeli prezentację o Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie przygotowaną specjalnie na tę okazję. Poza przyszłymi absolwentami gimnazjów gościliśmy m. in. Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Patryka Demskiego, właściciela Piekarni - Ciastkarni "Meler" pana Leszka Melera, właściciela sklepu tekstylnego "Lubowieccy" pana Wojciecha Lubowieckiego, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie panią Dorotę Sakowską, ks. Zbigniewa Gełdona z Radia Głos. Przedsięwzięcie zostało przygotowane dzięki paniom: Agnieszce Pawelli, Martynie Manuszewskiej, Joannie Klin, Annie Zielińskiej, Agnieszce Demskiej oraz sponsorom: Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin, panu Leszkowi Melerowi i panu Wojciechowi Lubowieckiemu, za co serdecznie dziękujemy! Podziękowania należą się również WSZYSTKIM przybyłym gościom, bez których nasza akcja nie mogłaby się wydarzyć. Poniżej przedstawiamy zdjęcia zwycięskich stolików, które brały udział w Poświątecznej Wyżerce "Kociewskie Jadło".

Fotorelacja Radia Głos 

 

Zdjęcia wykonała pani Joanna Klin

 

I miejsce: Aleksandra Rybarska, Magdalena Kwiatkowska, Emilia Lubińska

 

II miejsce: Oskar Otta, Kamil Kamiński, Filip Dzienisz

 

III miejsce: Paulina Frost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero