Dzień 5 lutego 2013 r. był szczególnym dniem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie,  ponieważ  tego dnia odbyła się IX edycja Dnia Języka Angielskiego w formie Przeglądu Małych Form Teatralnych w języku angielskim pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Andrzeja Stanucha. Po raz drugi uczestniczyli w tej imprezie uczniowie klas trzecich szkól gimnazjalnych miasta i gminy Pelplin. Organizatorem konkursu było Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie, więc na wstępie nie mogło zabraknąć wierszy patrona naszej szkoły, wyrecytowanych w języku angielskim przez uczniów klas trzecich LO z okazji roku Janusza St. Pasierba.

Przegląd składał się z dwóch części.  W pierwszej gimnazjaliści zaprezentowali scenki teatralne w języku angielskim, przedstawiające zwyczaje i tradycje wybranego kraju anglojęzycznego, a w drugiej odbył się konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych, czyli Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii. Celem konkursu  było zwrócenie uwagi uczniom na znaczenie znajomości języków obcych, uzmysłowienie im, jak ważna i korzystna jest dla nich umiejętność posługiwania się językiem angielskim oraz zachęcanie do nauki tego języka i podejmowania wyzwań językowych.

Po zliczeniu wszystkich punktów i przeprowadzeniu dogrywki jury, w którego skład weszli opiekunowie szkół gimnazjalnych, biorących udział w Przeglądzie, przyznało następujące miejsca: miejsce I wywalczyli uczniowie Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie,  miejsce II zajął Zespół Szkół w Rajkowach, a miejsce III uczniowie Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, ufundowane przez wydawnictwa językowe Express Publishing i Oxford University Press oraz sieć księgarni  edukacyjno - językowych POLANGLO, a fundatorem nagrody specjalnej dla najlepszej szkoły był Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku, ufundowanego przez wieloletniego sponsora i partnera naszego liceum, pana Leszka Melera, właściciela znanej nie tylko w Pelplinie Piekarni Meler.

Dzień Języka Angielskiego okazał się być wspaniałą imprezą nie tylko dla uczniów, którzy pokazali swoje talenty aktorskie i zaprezentowali zdobytą wiedzę, ale również dla nauczycieli, którzy mogli poczuć się dumni ze swoich wychowanków, a przede wszystkim stał się okazją do ciekawej i dobrej zabawy.

 

Przewodnicząca jury  - nauczycielka języka angielskiego w LO w Pelplinie Viktoriia Lavrynenko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Roman Hudzik

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero