12 maja 2016 r. dyrektor ZSP w Pelplinie podpisał z Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy reprezentowaną przez panią Małgorzatę Mokwińską porozumienie o współpracy w zakresie działań podejmowanych na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży. 

Cieszymy się, że jest to już kolejne zawarte porozumienie z naszą szkołą, co świadczy o tym, iż jesteśmy godni współpracy i chętni do podejmowania działań, które rozwijają wachlarz oferty naszej placówki.

 

 

2023  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero