23 maja 2016 r. uczniowie ZSP w Pelplinie udali się do Torunia na Uniwersytet Mikołaja Kopernika. W jednej z sal wykładowych wysłuchali krótkiej biografii ks. Janusza St. Pasierba, którą przybliżył pan Bogdan Wiśniewski. Później pani Agnieszka Laddach, doktorantka UMK, oprowadziła pelplinian po gmachu uniwersytetu. Aby lepiej poznać „miasteczko uniwersyteckie” pani Laddach zorganizowała grę terenową, którą wygrali chłopacy z II klasy LO. Po opuszczeniu uniwersyteckich murów uczniowie wraz z opiekunami udali się na stare miasto, by trochę pozwiedzać. Około godziny 15.00 wyruszono w drogę powrotną do Pelplina.

Angelika Kamińska 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero