12 października 2016 r. obchodziliśmy szkolną uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która przypada na dzień 14 października. Przed rozpoczęciem uroczystej akademii, uczniowie wraz z panią wicedyrektor Marią Jakubek, byłym dyrektorem szkoły panem Bogdanem Wiśniewskim oraz panią Anną Zielińską udali się na cmentarz, gdzie zapalono znicze na grobach nauczycieli i pracowników szkoły oraz patrona liceum. Później, w czasie trwania uroczystości, obok składanych podziękowań i życzeń dla grona pedagogicznego oraz pracowników administracji i obsługi, wręczono nagrody uczniom, którzy wzięli udział w konkursie fotograficznym "Ciepłe wakacyjne chwile". Tego dnia odbylo się także ślubowanie klas pierwszych oraz podpisanie porozumienia z 16 Pomorską Dywizją Zmechanizowaną im. Króla Kazimierza Jagiellończyka oraz umowy patronackiej z 2 Dywizjonem Przeciwlotniczym 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym i przybyłym gościom za obecność, pamięć i miłe słowo. Dziękujemy także tym osobom, które z różnych przyczyn nie mogły być obecne, jednak sercem i pozytywną myślą były z całą społecznością ZSP w Pelplinie.

Organizatorzy konkursu fotograficznego "Ciepłe wakacyjne chwile" pragną również podziękować fundatorom nagród, które wspaniale uhonurowują laureatów. Poniżej przedstawiamy sponsorów oraz nagrodzonych w konkursie.

 

Zdjęcia umieszczono na stronie dzięki życzliwości pana Romana Hudzika oraz Miasta i Gminy Pelplin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero