Jakub Krajnik z kl. III LO oraz Aleksander Demski z kl. I LO 16 marca wzięli udział w Finale Olimpiady Wiedzy o Straży Miejskiej pt. "Ja, Strażnik...".

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero