To już po raz dwudziesty drugi  zjechali do Pelplina młodzi ludzie na święto poezji i muzyki. Recytatorzy, śpiewający poezję i komponujący do niej muzykę, młodzi poeci i próbujący swoich sił w pisaniu poezji, także i ci, którzy wzięli udział w nowej kategorii - pamięć o dziedzictwie kulturowym - zorganizowanej we współpracy  i pod patronatem Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W konkursowej części XXII Pomorskiego Festiwalu Poetyckiego im. ks. Janusza St. Pasierba wzięło udział ok. 80 uczestników: obok gimnazjalistek z Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie k. Wejherowa studentka konserwacji zabytków Z UMK, obok licealistek z LO im. ks. Pasierba  kleryk pelplińskiego Wyższego Seminarium Duchownego czy studentka polonistyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczestnicy wywodzili się z 13 gimnazjów, 14 liceów i techników, 2 domów kultury oraz 3 wyższych uczelni. Przyjechali głównie z województwa pomorskiego. Cieszy fakt, ze od wielu lat biorą udział uczniowie naszych miejskich i gminnych gimnazjów.

         Festiwal odbył się 30 i 31 maja. Pierwszego dnia organizatorzy (czyli Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba w chodzące w skład Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Miejski Ośrodek Kultury) zaprosili do gościnnej Biblioteki Diecezjalnej im. bpa Jana Bernarda Szlagi (d. siedziby pelplińskiego ogólniaka). Swoje talenty prezentowali recytatorzy, w dwóch kategoriach: gimnazjalnej i licealnej. Wcześniej uczestnicy i ich nauczyciele wysłuchali wykładu prof. dr hab. Anety Lewińskiej z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego nt. wiersza Janusza St. Pasierba "Cmentarze nad Dunajcem". Mogli też obejrzeć wystawę "Galilejska uroda Kociewia i Kaszub", ukazującą związki Patrona Festiwalu z Pomorzem. W ramach spotkań autorskich piszący te słowa prowadził rozmowę z poetką Aliną Rzepecką.  Program drugiego dnia realizowany był w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Zaczęto znowu wykładem. Tym razem prezes Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba Maria Wilczek mówiła nt. "Ks. Janusz St. Pasierb - wybitny człowiek kultury". Potem znamienite jury (ludzie teatru, słowa, muzyki; świeccy i duchowni)  wysłuchało uczestników, którzy przygotowali teksty poetyckie wersji wokalnej. W tym roku poziom tej kategorii był nadzwyczaj wysoki. Zapewne kilka uczestniczek (nie było w tym roku śpiewających chłopaków) pretendowało do I miejsca. Jurorzy nie mieli łatwego zadania. Ostatecznie zwyciężyła rewelacyjna Klaudia Szmidt z Gdyni, który zaśpiewała do własnej kompozycji i z własnym akompaniamentem (grała na fortepianie) wiersz "Poeta jest twoim bratem". W czasie gali finałowej wystąpiła Monika Janeczek-Toporowska. Zaśpiewała sześć wierszy ks. Pasierba do muzyki ks. Zbigniewa Gełdona, Sławomira Hodunia i Tomasza Gula. Dwaj pierwsi kompozytorzy nie tylko akompaniowali, ale także  wspomagali aktorkę wokalnie. To była lekcja poezji śpiewanej!

         Wśród festiwalowych gości byli włodarze miasta: burmistrzowie Patryk Demski i Dariusz Górski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Chyła. Swoją obecniością zaszczycili również  m.in. rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor i dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki UMK prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski. Byli dyrektorzy szkół i placówek kulturalnych z głównymi organizatorami: dyrektorem Krzysztofem Ruczyńskim i dyrektorem Piotrem Łagą. Jak zwykle media, nie tylko nasze lokalne: Radio Głos, TV Pelplin , "Informator Pelpliński", ale także Radio Gdańsk i TVP3 Gdańsk, która przygotowała dwa materiały do gdańskiej "Panoramy" oraz reportaż do magazynu "Droga". Zainteresowanie mediów jest jednym z dowodów świadczących o renomie Festiwalu Pasierba. Świadczą o tym również znaczące (pieniężne lub rzeczowe)  i prestiżowe nagrody: Marszałka Województwa Pomorskiego, Starosty Tczewskiego, Burmistrza Pelplina, Przewodniczącego Rady Miejskiej. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali ponadto książki Wydawnictwa "Bernardinum", dyplomy i - jak zawsze - róże z kwiaciarni "Szafirek".

         Jak zwykle w organizację włączyli się nauczyciele i uczniowie pelplińskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury, a także - po raz pierwszy - pracownicy Biblioteki Diecezjalnej.

 

 

Bogdan Wiśniewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero