Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba jest partnerem projektu „Cztery pory roku z poezją ks. Janusza St. Pasierba”, realizowanego przez Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wespół z Biblioteką Diecezjalną w Pelplinie.

Rok 2013 został ogłoszony uchwałami Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Rady Miejskiej w Pelplinie ROKIEM KS. JANUSZA ST. PASIERBA. Ks. Janusz St. Pasierb (1929-1993) był wybitnym historykiem sztuki, poetą i eseistą, który w swojej twórczości zawsze podkreślał znacznie małych Ojczyzn. Był promotorem Pelplina, Kociewia, Pomorza. Planowany jest cykl czterech spotkań (wiosna, lato, jesień, zima). Każde z nich ma składać się z trzech części. W pierwszej odbędzie się krótka prelekcja dotycząca twórczości ks. Janusza St. Pasierba (wygłoszona przez polonistów), w części drugiej aktorzy (Elżbieta Goetel, Halina Winiarska, Jerzy Kiszkis, Jerzy Dąbkowski) czytać będą wiersze poety, zaś w części trzeciej odbędzie się koncert muzyczny w wykonaniu instrumentalisty. Każdemu koncertowi towarzyszyć będzie ekspozycja archiwaliów przygotowana przez Bibliotekę Diecezjalną w Pelplinie.

Terminy koncertów:

8 maja 2013

27 czerwca 2013

25 września 2013

11 grudnia 2013

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero