Przedstawiciele klas mundurowych pelplińskiego LO spotykali się 18.10.2017 r. z młodzieżą gimnazjalną z terenu miasta i gminy Pelplin. Celem spotkań było pielęgnowanie uczuć patriotycznych oraz przynależności do swojego kraju - Polski. Ponadto motywem przewodnim tychże spotkań była również promocja edukacji mundurowej w ZSP w Pelplinie.

 


 

 

 

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero