Nasza szkoła ubiega się o udział w projekcje Comeniusa Partnerskie Projekty Szkół 2013,celem którego jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości oraz pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

 Po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku przez Polską Agencję Narodową weźmiemy udział w projekcje „Hues of weddings”, koordynatorem którego jest szkoła średnia w miejscowości Edirne (Turcja), a partnerami - szkoły partnerskie w  Bułgarii, Portugalii, Włoszech i Grecji. Projekt będzie trwał 2 lata i da możliwość wzajemnego uczenia się tradycji lokalnych oraz wymiany najlepszych praktyk nauczania języków obcych.

Działania uczniów i nauczycieli szkół partnerskich będą koncentrować się na pokazaniu różnić i podobieństw tradycji ślubnych w różnych krajach i różnych kulturach i zachęcać uczniów szkół partnerskich do komunikowania się w języku angielskim w celu stworzenia długoterminowych relacji partnerskich i współpracy młodzieżowej, respektowania różnic kulturowych i zwalczania ksenofobii. Szkoły uczestniczące w tym projekcie będą miały okazję do promowania tradycji lokalnych poza granicami danego państwa, podczas wizyt przedstawicieli szkół partnerskich, jak również na stronie internetowej projektu. Postaramy się także zagłębić się w historię, pokazując tradycję weselne naszych dziadków w celu głębszego zrozumienia naszej tradycji i kultury i przekazania tego dziedzictwa innym państwom członkowskim.

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero