W dniu 26.10.2017 r. odbyła się wycieczka do Gdynii do centrum „Experyment”, w której uczestniczyli uczniowie klas licealnych uczęszczający na zajęcia koła chemicznego i naukowo-technicznego. Celem wycieczki było kształcenie umiejętności samodzielnego wykonywania eksperymentów oraz doświadczeń naukowych, a przez to myślenia przyczynowo – skutkowego oraz uatrakcyjnienie i wzbogacenie procesu nauczania. Po dwugodzinnym eksperymentowaniu wszyscy udali się na posiłek.

Opiekunowie

 

Joanna Klin i Monika Burnicka

 


 

 

 

2023  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero