Młodzież z ZSP w Pelplinie dzięki Panu Leszkowi Szmidtke, Pani Annie Zielińskiej,  Pani Agnieszce Demskiej, Panu  Rafałowi Desce i Pani Katarzynie Grzelińskiej uczestniczyła we wspaniałej podróży ku dorosłości przez różne zawody i doświadczenia!

 

23.01.2018 r. uczniowie klasy I LO byli w firmie ROL – RYŻ.  Jest to największa w regionie firma zajmującą się przetwórstwem oraz dostawą ryżu dla konsumentów oraz przetwórstwa przemysłowego.

Kolejnym etapem wycieczki była wizyta w BTC w Gdyni, czyli Bałtyckim Terminalu Kontenerowym. Przy obecnych rocznych możliwościach przeładunkowych wynoszących 1,2 mln TEU, Bałtycki Terminal Kontenerowy (BCT) w Porcie w Gdyni jest jednym z największych terminali w rejonie Bałtyku i wiodącym terminalem kontenerowym w Polsce.

25.01.2018 r. klasa I LO razem z Fundacją Inspirującą Przykłady została wprowadzona przez firmę Energogas w codzienną pracę firmy. Pracowali w marketingu, kupowali na giełdzie, aż wreszcie sprzedawali i rozliczali swoje umowy! To był dzień pełen emocji i bardzo dziękujemy za możliwość podglądania pracy firmyod środka.

Odwiedziliśmy również firmę ATC Cargo, będącą firmą logistyczną, która  obsługuje ładunki „door to door” transportem morskim, lotniczym, drogowym bądź z zastosowaniem rozwiązań intermodalnych. Zajmuje się również obsługą celną, wykonywaniem wymaganych badań, uzyskiwaniem stosownych certyfikatów, magazynowaniem, obsługą portową itp.

 


 

 

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero