17 kwietnia 2018 r. odbyły się wybory do nowego składu administracyjnego szkolnego wolontariatu. I tak oto w drodze głosowania nową przewodniczącą została Marietta Szutta, zastępcą przewodniczącej Kamila Dzienisz, skarbnikiem Karolina Pielecka, fotoreporterem Jan Kitta. Serdecznie dziękujemy starej, odchodzącej na emeryturę gwardii za ogromne zaangażowanie w działalność wolontariatu. Życzymy Wam wszelkiej pomyślności i mamy nadzieję, że okazane dobro powróci do Was nie raz. Zaś nowemu kierownictwu życzymy udanej, owocnej kadencji i wielu wspaniałych akcji.

 


 

 

 

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero