• Egzamin maturalny w terminie poprawkowym - 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) godz. 9:00;
  • Egzaminy poprawkowe z przedmiotów z kształcenia zawodowego teoretycznego w Zespole Kształcenia Zawodowego w Tczewie - 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) godz. 9:00;
  • Egzamin poprawkowy z języka niemieckiego - 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) godz. 9.00;
  • Egzamin poprawkowy z historii - 27 sierpnia 2018 r (poniedziałek) godz. 12.00;
  • Egzamin poprawkowy z matematyki - 28 sierpnia 2018 r. (wtorek) godz. 9.00;
  • Egzamin poprawkowy z wychowania fizycznego - 28 sierpnia 2018 r. (wtorek) godz. 12.00;
  • Egzamin poprawkowy z historii (jedna osoba) - 31 sierpnia 2018 r. (piątek) godz. 10:30.
2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero