13 maja 2013 r. (poniedziałek), godz. 12.00 – 14.00

Egzamin próbny z języka angielskiego – poziom podstawowy – hol I p.

Egzamin próbny z języka niemieckiego – poziom podstawowy – sala 11

 

15 maja 2013 r. (środa), godz. 8.00 – 10.50

Egzamin próbny z matematyki – poziom podstawowy – sala gimnastyczna.

 

16 maja 2013 r. (czwartek), godz. 8.00 – 10.00

Egzamin próbny z języka polskiego– poziom podstawowy – sala gimnastyczna.

 

 

Egzaminy z przedmiotów dodatkowych (na wybranym przez ucznia poziomie) oraz z języka polskiego, matematyki i języków obcych na poziomie rozszerzonym odbędą się od 17 maja do 24 maja 2013 r.

Szczegółowy terminarz ustalą nauczyciele w porozumieniu z wicedyrektor Marią Jakubek. Ww. próbne egzaminy powinny odbyć się w ramach zajęć fakultatywnych.

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero