Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Grze Miejskiej

 

 

Regulamin gry miejskiej  „Janusz St. Pasierb - obywatel Pelplina”

 

Organizator główny: Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego

w Pelplinie.

Współorganizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty w Pelplinie, Biblioteka Diecezjalna im. Bpa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie. Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie.

Nazwa gry: „Janusz St. Pasierb - obywatel Pelplina”.

Cel: Promocja osoby i twórczości wybitnego poety i historyka sztuki ks. Janusza St. Pasierba.

Termin: 5 października  2018 (piątek), początek godz. 9.00, przewidywany czas zakończenia - ok. godz. 12.00.

Miejsce zbiórki: Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie przy ul. Sambora 5a.

Miejsce gry terenowej: ulice i budynki użyteczności publicznej Pelplina.

Uczestnicy: Gra miejska zostanie przeprowadzona na jednej trasie dla wszystkich uczestników, ale oceniana będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

- kategoria I - uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Pelplin.

- kategoria II - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tczewskiego.

Mile widziani są także uczniowie z innych gmin i powiatów.

Każdą szkołę reprezentuje tylko jedna grupa licząca od 3 do 5 uczestników. Każdej grupie obligatoryjnie towarzyszy opiekun, który nie jest uczestnikiem gry, ale odpowiada za bezpieczeństwo swoich podopiecznych.

Podstawowe zasady gry miejskiej: Każda grupa otrzyma na punkcie startu kartę zadań wraz z niezbędnym instruktażem. Celem uczestników gry jest przejście całej trasy, rozwiązanie wszystkim zadań. Szczegóły realizacji tych celów zostaną podane uczestnikom przed  rozpoczęciem gry. Zadania dotyczyć będą przede wszystkim osoby i twórczości ks. Janusza St. Pasierba, jego związków z Pelplinem i Kociewiem. Liczy się nie tylko wiedza, ale także umiejętność kojarzenia faktów, praca zespołowa, orientacja w terenie, spostrzegawczość, umiejętność korzystania z Internetu, w tym z aplikacji internetowych. Do wykonania zadań potrzebny będzie telefon komórkowy (wystarczy jeden na grupę). Należy pamiętać, że gra miejska jest rodzajem zespołowej zabawy edukacyjnej o walorach poznawczych.

 

 

Termin zgłoszeń udziału w grze: do 25 września 2018 r.

Gdzie się zgłosić: Zgłoszenia zawierające pełną nazwę i adres szkoły oraz nazwisko i imię opiekuna, a  także wykaz uczestników (imię, nazwisko, klasa) należy przesłać drogą pocztową lub przynieść osobiście  na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty 83-130 Pelplin, ul. Sambora 5a, a także drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Nagrody: Przewidziane są nagrody książkowe i rzeczowe, zaś zwycięskie drużyny w obu kategoriach wiekowych otrzymają Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin.

Ochrona danych osobowych:

Administratorem danych osobowych uczestników do celów związanych z grą jest główny organizator. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe uczestników gry będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia gry, wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia im nagród. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w grze.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- podczas gry nie wolno przemieszczać się żadnymi środkami lokomocji,

- uczestnicy powinni poruszać się na terenie Pelplina zgodnie z zasadami ruchu drogowego dotyczącymi pieszych,

- w czasie trwania gry za bezpieczeństwo uczestników odpowiada towarzyszący im opiekun z ramienia szkoły macierzystej,

- organizator nie ubezpiecza uczestników gry od następstw nieszczęśliwych wypadków,

-  organizatorzy  nie zapewniają uczestnikom gry opieki medycznej,

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników gry,

- podczas gry każdy zespół musi posiadać telefon komórkowy, za pośrednictwem którego będzie mógł kontaktować się z organizatorem.

Informacje dodatkowe:

- o sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator,

- wszelkich informacji udziela przewodniczący komitetu organizacyjnego Bogdan Wiśniewski (tel. 694611380)

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero