W ramach zajeć z pedagogiem szkolnym, dziewczęta z kl. I LO 20.09.2018 r. udały się na spotkanie z położną, Panią Anną Pladwig. Serdecznie dziękujemy kierownictwu NZOZ Pelmed za umożliwienie spotkania, zaś Pani Pladwig za wyczerpujące omówienie tematu "Profilaktyka zdrowia kobiety".

 


 

 

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero