W dniu 10 pażdziernika br. z uczniami klas II i III spotkał się przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Malborku, kpt. Jacek KACZMARSKI. Pan Kapitan zapoznał uczniów z zasadami naboru, wymaganiami oraz rekrutacją do ochotniczych form służby wojskowej w tym do Terytorialnej Służby Wojskowej. Nasi uczniowie, którzy są już pełnoletni, mogą składać akces do pełnienia służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Blaski i cienie tej służby przedstawił naszym uczniom przedstawiciel WKU w Malborku. Co na to uczniowie?

  • Kacper Oleszek z klasy II - Jestem zainteresowany służbą zawodową w wojsku. Teraz wiem, że będąc jeszcze uczniem, mogę rozpocząć służbę w obronie terytorialnej. To bardzo dobrze że będę mógł już teraz weryfikować swoje zainteresowania z realiami służby w wojsku. Jak tylko będę miał 18 - cie lat, myślę że zgłoszę się do służby w OT.
  • Julia Lilla - Od początku myślę o służbie w wojsku. Stąd wybór klasy o profilu wojskowym. Ale zanim służba zawodowa, będę mogła sprawdzić się w służbie w OT. Mam zamiar podjąć to wyzwanie i zweryfikować swoje marzenia.

Pan Kapitan Kaczmarski zapoznał także uczniów z warunkami naboru do szkolnictwa wojskowego oraz wymaganiami i kryteriami, jakie należy spełniać ubiegając się o "oficerskie szlify".

Tekst; ppłk rez. Zbigniew Tuszyński;

Foto; Jan Kitta.

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero