W ostatnim tygodniu lutego, odbył się w naszej szkole I etap VI Bałtyckiego Konkursu Języka Angielskiego, organizowanego przez Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej.

W konkursie wzięło udział 9 uczniów klas maturalnych. Najlepszy wynik  (29/60) uzyskał uczeń klasy III A  - Adam Czapski. Do II ogólnopolskiego etapu, który odbędzie się w budynku Politechniki Koszalińskiej, zakwalifikowana zostanie ograniczona liczba uczniów z największą ilością punktów.

Z niecierpliwością czekamy, czy wśród wyróżnionych uczniów znajdzie się Adam. Powodzenia!!!

                                                                                          

                                                                                                                      Arleta Zagził

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero