Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanym z Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania rejon Tczew pismem dotyczącym proklamowania z dniem 8 kwietnia 2019 r. bezterminowego strajku Dyrektor Szkoły zawiadamia, że zachodzi uzasadniona obawa, że wraz z rozpoczęciem akcji strajkowej od 08.04.2019 r. Dyrektor Szkoły nie będzie miał możliwości organizacji zajęć dydaktycznych oraz zapewnienia opieki Państwa dzieciom.

 

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o zorganizowanie opieki swoim dzieciom w terminie od 8 kwietnia w przypadku, gdyby strajk się odbył. Jednocześnie z uwagi na fakt, iż wciąż trwają rozmowy pomiędzy przedstawicielami Związków Zawodowych a Rządem RP sytuacja jest bardzo dynamiczna i może przebiegać według różnych scenariuszy. O aktualnej sytuacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie będziemy Państwa informować poprzez naszą stronę internetową i dziennik elektroniczny. Ze względu na przepisy prawa dot. protestów zbiorowych informacje będą pojawiały się każdego dnia w godzinach porannych.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Rafał Deska

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero