Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Stypendium im. Ornassów. Poniżej link zawierajacy szczegółowe zasady przyznawania stypendium. W poprzednich latach stypendystami było wielu uczniów i absolwentów pelplińskiego LO.
W tym roku trzeba przygotować pracę związaną z osobą i twórczością ks. Janusza St. Pasierba.

Tutaj znajdziesz tematy prac stypendialnych.

Informacje dot. stypendium są tutaj.

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero