Uczniowie klasy I a Liceum Ogólnokształacącego, Krzysztof Hajduk oraz Mikołaj Pióro, dali dowód na to, że aktywność społeczna, pozaszkolna ma różne wymiary. Zorganizowali i dołączyli się do  akcji "Pomoc Dla Chorej Judytki". Judytka ma wadę ośrodkowego układu nerwowego, małogłowie, agenezję ciała modzelowatego oraz uszkodzone nerwy wzrokowe. Zebrane nakrętki zostaną przekazane firmie recyklingowej, która zapłaci za każdy kilogram. Pieniądze z tej akcji, przeznaczone będą na leczenie i rehabilitację oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Judytki. Mikołaj i Krzysztof, zebrali około 20 kilogramów plastikowych nakrętek. Dzięki pomocy wolontariatu działającego w szkole, którego opiekunem jest Pani pedagog Agnieszka Demska, przekazali nakrętki na rzecz fundacji . Zapraszamy wszystkich o włączenie się do akcji.

 

                                                                                        Dziękujemy!!!

 Wolontariat ZSP Pelplin2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero