XXIV Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba zakończony sukcesem

 

         30 i 31 maja 2019 r. odbył się w Pelplinie - już po raz dwudziesty czwarty -  Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba,  współorganizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych wespół z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Partnerami tego wydarzenia było wiele pelplińskich instytucji i stowarzyszeń, m.in. Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1, Pelplińska Komandoria Orderu Św. Stanisława. Wśród sponsorów Samorząd Województwa Pomorskiego (laureaci pierwszych miejsc  kategorii indywidualnych otrzymali Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego), władze samorządowe Powiatu Tczewskiego oraz Miasta i Gminy Pelplin (laureaci w kategorii programów poetycko-muzycznych uhonorowani zostali nagrodami Starosty Tczewskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin i Przewodniczącego Rady Miejskiej), Bank Spółdzielczy w Skórczu. Wspomógł Życzliwością - tradycyjnie już - organizatorzy otoczeni zostali przez organizatorów Wydawnictwo "Bernardinum" oraz cukiernię Leszka Melera. Nagrody ufundowali także rektor Wyższego Seminarium Duchownego, dyrektor Radia "Głos" i prezes Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba. Tegoroczną listę fundatorów nagród zamykał dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu.

         Oprócz części konkursowej odbyła się mała sesja popularnonaukowa, przybliżająca młodzieży postać ks. prof. dr. hab. Janusza St. Pasierba. Z referatami wystąpili: prezes warszawskiej Fundacji im. ks. Pasierba Maria Wilczek, nauczycielka historii w Collegium Marianum dr Agnieszka Laddach oraz emerytowany dyrektor pelplińskiego LO Bogdan Wiśniewski. Aktorki Elżbieta Goetel i Aneta Gołębiewska-Bussold prowadziły warsztaty dla recytatorów. W koncercie galowym - z udziałem władz samorządowych Pelplina - z recitalem śpiewanej poezji Janusza St. Pasierba i Karola Wojtyły wystąpił familijny zespół Hoduniów (Sławomir, Agata, Jacek) z udziałem Konrada Glejta. Oprócz laureatów publiczność na widowni - przemienionej na literacką kawiarnię - mogła usłyszeć utwory Fryderyka Chopina w interpretacji ucznia Collegium Marianum Krystiana Sobola.

         Istotnym wydarzeniem towarzyszącym był koncert słowa, muzyki i obrazu "Budujcie na skale" (według scenariusza Bogdana Wiśniewskiego), dedykowany świętemu Janowi Pawłowi II w 20 rocznicę Jego wizyty w Pelplinie. Obył się on 30 maja 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury, a wystąpili w młodzi artyści z Pelplina. Poezje Karola Wojtyły czytała Monika Janeczek-Toporowska. W części muzycznej zaprezentowali się Anna Puchowska - gitara oraz Jakub Narloch - fortepian. Odtworzono pięć fragmentów homilii Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszonej w Pelplinie 6 czerwca 1999 r. Autorem scenariusza

         Tegoroczny Festiwal Pasierba należy uznać za udany. Wzięło w nim udział (we wszystkich pięciu kategoriach) niespełna 100 osób z 1 wyższej uczelni, 22 szkół i ośrodków kultury. To nie za wiele, biorąc pod uwagę, że bywało ich 200-250. Jury stwierdziło, że poziom w tym roku był bardzo wysoki. To dla organizatorów najlepszy "prezent", jakim mogli być obdarowani przez uczestników.

         Wśród tegorocznych laureatów byli uczniowie pelplińskich szkół, co niezmiernie cieszy. I tak zwycięzcami okazali się: Zuzanna Macuk - Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie (recytacje w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych), Adrian Cherek - Collegium Marianum w Pelplinie (recytacje w kategorii szkół ponadgimnazjalnych), Marcin Wojak - Collegium Marianum w Pelplinie (poezja śpiewana), Krystian Rink -Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie    (eseje), Agata Walentowska - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Starogardzie Gd. (juwenilia poetyckie), zespół ze Starogardzkiego Centrum Kultury    (programy poetycko-muzyczne).  

         Wśród patronów honorowych - obok m.in. senatora Antoniego Szymańskiego, marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie ks. prof. dr. hab. Wojciecha Pikora i  burmistrza Pelplina Mirosława Chyły - był Starosta Tczewski Mirosław Augustyn.

         Za rok Pasierbowe świętowanie odbędzie się po raz dwudziesty piąty. Srebrny jubileusz musi wypaść okazale. I o tym już  teraz myślą organizatorzy.

 

BW

 

 

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero