Uczniowie klas licealnych odbyli zajęcia w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Cykl CHEMIA TEATRU obejmuje cztery bloki zajęć z zakresu chemii i fizyki połączonych z wiedzą artystyczną. Praktyczne zajęcia warsztatowe oparte na technikach teatralnych obejmowały między innymi tworzenie rekwizytów scenicznych, sztucznych ran, eksperymentów chemicznych, przygotowywanie krótkich scenek bazujących na własnych scenariuszach. Mieliśmy także okazję poznać historię teatru oraz życie i twórczość Williama Szekspira.

A.Zwolennik

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero