W każdy trzeci poniedziałek miesiąca uczniowie pelplińskiego Liceum Ogólnokształcącego uczestniczą w wojskowym dniu szkoleniowym odbywającym się na terenie 2 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. Zajęcia poligonowe są rozszerzeniem oferty Liceum Ogólnokształcącego o wyjątkowe doświadczenia. Są znakomitą okazją do praktycznego zapoznania się z budową broni, orientacją w terenie przy użyciu zarówno kompasu jak i zaawansowanych technik nawigacyjnych, ćwiczeniom walki wręcz, a także ćwiczeniom celności strzeleckiej. Wszystkie zajęcia odbywają się pod nadzorem kadr oficerskich Wojska Polskiego i są prowadzone w ramach certyfikowanych klas wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej. Warto nadmienić, że Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie należy do elitarnego grona 124 szkół wyróżnionych tym wyjątkowym certyfikatem. Uczestnictwo w projekcie ministerialnym zapewnia uczniom klas II pełne umundurowanie a szkole wyposażenie w profesjonalne pomoce naukowe i sprzęt. Uczniowie po zakończeniu cyklu kształcenia wojskowego mają ułatwiony dostęp do uczelni wojskowych, dodatkowe punkty rekrutacyjne na uczelniach mundurowych a także możliwość rozpoczęcia przyspieszonej kariery w Wojsku Polskim. Oczywiście poza tymi profitami nabywają także przydatne umiejętności: samoobrony, praktycznego stosowania pierwszej pomocy, orientacji w terenie, pracy zespołowej i współpracy, elementów dowodzenia i przywództwa. Zdobyte doświadczenie wspomaga również naszych absolwentów na egzaminach maturalnych i w późniejszej karierze zawodowej. Cieszy nas niezmiernie fakt, że coraz większa liczba naszych absolwentów wybiera karierę wojskową oraz w służbach mundurowych, a także że wstępują w szeregi wojsk obrony terytorialnej i działają w jednostkach rekonstrukcyjnych.

 

Rafal Deska

      
2023  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero