Światowy Tydzień Przedsiębiorczości odbył się w tym roku w dniach 18-24 listopada.

Hasłem przewodnim 12. edycji wydarzenia jest “Biznes bez barier”.

Ś T P -   to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany od 2008 roku, obecnie w 170 krajach. Każdego roku w listopadzie organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i kampanie promocyjne z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą, budowania własnej marki i wielu innych.

Włączając się w powyższe działania uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie.

W ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości uczniowie  realizowali projekt edukacyjny  „Lekcje z ZUS”, który powstał by  kształtować świadomość młodzieży w zakresie ubezpieczeń społecznych, uczyć  zasady  solidaryzmu społecznego oraz dawać  praktyczną wiedzę przyszłym pracownikom i przedsiębiorcom.

 

K. Kaszowicz

 

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero