9 grudnia, odbyło się w naszej szkole spotkanie Prawnika, Pana Piotra Dworaka z młodzieżą. Tematyka dotyczyła wyszczególnionych w kodeksach granic wiekowych osób fizycznych, określonych zarówno w prawie karnym i cywilnym, od których zależy sytuacja faktyczna tychże osób. Omówiono również problematykę zakazów i nakazów oraz powinnych zachowań z wyszczególnieniem i omówieniem najczęstszych przestępstw występujących w ich grupie wiekowej.
Dziękujemy za wyczerpującą i interesującą lekcję.

Uczniowie klas 1 LO


 
2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero