Dnia 5 grudnia odebraliśmy akt przynależności naszej szkoły do Sieci Szkół Promujących Zdrowie nadany przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

J.Kwiatkowska

2023  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero