Dnia 14 lutego 2020 roku odbyło się zebranie trójek klasowych wszystkich naszych klas. Celem spotkania było podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019 / 2020, zgłoszenie uwag na nowy semestr oraz zapoznanie z regulaminem Szkolnego Budżetu Obywatelskiego i zgłoszenie kilku propozycji do niego. Ważną sprawą, która miała miejsce na tym spotkaniu były wybory nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Oto nowe władze:
 
Przewodniczący SU – Aleksander Worzała z klasy I A LOG;
 
Zastępca Przewodniczącego SU – Zuzanna Dunajska z klasy II A LO;
 
Skarbnik – Kinga Peka z klasy II A LO;

Sekretarz – Emilia Plata z klasy II A LO.

 

Opiekun SU: Arleta Zagził

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero