3 marca 2020 r. odbyly się wybory Wolontariatu. Wybraliśmy nowy skład, który będzie przewodniczył naszym działaniom.
Serdecznie gratulujemy!
Julia Bujak- Przewodnicząca
Natalia Wojciechowska - Wiceprzewodnicząca
Nikola Małkiewicz - Wiceprzewodnicząca
Jowita Bielińska - Sekretarz 
Wiktoria Wiśniewska- Sekretarz 
Patrycja Słominska- Sekretarz
 
Jednocześnie gorąco dziękujemy poprzednikom za wielki wkład i zaangażowanie.
 
Wolontariusze ZSP Pelplin 
 
 
2022  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero