15 października, odbyło się w naszej szkole, spotkanie z Policjantem, asp. sztab.Arkadiuszem Grenzem, w którym poruszono panel zajęć edukacyjno – profilaktycznych. Podczas zajęć wskazywano młodym ludziom, jakie zagrożenia niosą za sobą substancje psychoaktywne, w tym dopalacze. Ponadto przybliżono aspekty prawne związane z problematyką uzależnień. Policjant przedstawił młodzieży wszystkie środki opiekuńczo – wychowawcze, jakimi dysponuje wobec nieletnich Sąd. Podczas części poświęconej realizacji szkolnego przedsięwzięcia „Cyfrowy alarm”, uczniowie usłyszeli, czym jest cyberprzemoc, jakie są jej przejawy oraz jakie przestępstwa najczęściej są popełniane w jej ramach. Ponadto przedstawiono uczniom, jakich zasad powinni przestrzegać, by nie stać się ofiarami „cyberprzemocy”. Dziękujemy!

Agnieszka Demska- pedagog szkolny

 
 
2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero