W lutym 2021 roku odbył się w naszej szkole Konkurs na Najlepszego ucznia w zawodzie SPRZEDAWCA. W projekcie uczestniczyli uczniowie klas II A BSP , II A  BSG  oraz klas III A i B BS. Eliminacje miały charakter egzaminu zawodowego i składały się z części pisemnej i praktycznej. Ze względu na pandemię konkurs przeprowadziliśmy zdalnie. Uczniowie zostali zapoznani z zagadnieniami  egzaminacyjnymi  oraz  otrzymali oceny z matematyki  i podstaw przedsiębiorczości. Najlepszy wynik uzyskała uczennica klasy III A BS – Julia Myrda – Gratulujemy.

 

Organizatorki:

 

Katarzyna Kaszowicz

Agnieszka Pawella

 

 

 

2022  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero