W sobotę 12 czerwca 2021 r. odbył się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury finał XXV Pomorskiego Festiwalu Poetyckiego im. ks Janusza St. Pasierba. Publiczność (zarówno zebraną w sali MOK-u, jak w Internecie) powitali współorganizatorzy: Rafał Deska – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Piotr Łaga – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. Wśród gości byli m.in. burmistrz Mirosław Chyła, rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. dr Tomasz Huzarek. Anna Ciewiertnia – dyrektor Delegatury Pomorskiego Kuratorium Oświaty, która odczytała adresowany do organizatorów list gratulacyjny pomorskiej kurator oświaty Małgorzaty Bielang. Inicjator Festiwalu, a jednocześnie przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Bogdan Wiśniewski przedstawił dotychczasowy potencjał tego:  ważnego wydarzenia artystycznego oraz omówił główne jego cele.

 

Wręczono dwanaście nagród pieniężnych Marszałka Województwa, trzy nagrody rzeczowe ufundowane przez Pomorską Kurator Oświaty, Starostę Tczewskiego, Burmistrza Pelplina. Wszyscy laureaci otrzymali zestawy poezji ks. Pasierba oraz książek jemu poświęconych. (Wykaz laureatów załączeniu).

 

Na zakończenie odbył się koncert poezji śpiewanej „Pasierb i inni” w wykonaniu Agaty Glejt – wokal , Moniki Janeczek-Toporowskiej – wokal, Jacka Hodunia – piano, Krzysztofa Szałka – klarnet oraz Sławomira Hodunia – wokal, gitara. Publiczność wysłuchała i entuzjastycznie oklaskiwała znakomicie wykonane wiersze ks. Janusza St. Pasierba, ks. Karola Wojtyły, ks. Franciszka Kameckiego, Małgorzaty Hillar do muzyki Sławomira Hodunia oraz wiersza Kazimierza Dąbrowskiego do muzyki Pawła Dampca.

Koncert można obejrzeć na kanale youtube.pl
https://www.youtube.com/watch?v=jZLWtRD5d00

2022  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero