W dniu 10.11.2021 r. uczestniczyliśmy w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej poległemu weteranowi 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego. Jednocześnie w przededniu Narodowego Święta Niepodległości doszło do zawarcia porozumienia pomiędzy 15. Gołdapskim Pułkiem Przeciwlotniczym reprezentowanym przez Pana Pułkownika Tomasza Isio oraz Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie reprezentowanym przez dyrektora Rafała Deskę w zakresie realizacji szkolenia praktycznego dla uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego w kolejnych latach szkolnych. Porozumienie gwarantuje uczniom naszej szkoły dostęp do najnowszych technologii wojskowych oraz możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów 15. PDZ stacjonujących w 2 Dywizjonie Przeciwlotniczym w Elblągu.

 

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero