W dniu 6 grudnia 2021 r. grupa wolontariuszy z klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie, wspólnie z wychowawcą, Panem Grzegorzem Jastrzemskim, na zaproszenie Posła na Sejm RP Pana Jarosława Sellina, odbyła wycieczkę do Sejmu. Uczestnictwo młodzieży szkolnej w zwiedzaniu to Sejmowy Program Edukacji Parlamentarnej, a także forma podziękowania i nagrody za zaangażowanie naszej młodzieży w wolontariacie szkolnym oraz motywacji do dalszej aktywności. W trakcie wizyty w Sejmie, uczniowie zostali zapoznani m.in. z makietą budynków składających się na kompleks należący do Sejmu i Senatu PR oraz rozmieszczeniem poszczególnych instytucji na tym terenie. Następnie uczniowie udali się do Sali Posiedzeń Sejmu, gdzie w miejscu przeznaczonym dla gości zostali zapoznani z historią oraz czasem współczesnym parlamentu. W Hallu Głównym, młodzież miała okazję obejrzeć pamiątkowe tablice poświęcone nieżyjącym już parlamentarzystom, m.in. Posłowi na Sejm Ustawodawczy 1920-22, Bolesławowi Knastowi, silnie związanemu z Pelplinem. Był jednym z kilku tysięcy Pomorzan, który zginął męczeńską śmiercią jesienią 1939 roku w zbiorowej egzekucji w Lesie Szpęgawskim.
Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Posła RP Pana Jarosława Sellina, wizyta w Sejmie RP stała się doskonałą i niepowtarzalną lekcją parlamentaryzmu, historii i patriotyzmu.
Kierujemy serdeczne podziękowania Posłowi RP Panu Jarosławowi Sellinowi za zaproszenie.
 
Wolontariat ZSP w Pelplinie
 
 
 
 
 
 
 
 
2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero