XXVI Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba odbędzie się 26-27 maja 2022 r. Wśród organizatorów - obok Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Zespole Szkół Ponadpodstawowych i Miejskiego Ośrodka Kultury - po raz pierwszy Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie. 12 stycznia 2022 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie komitetu organizacyjnego w składzie: dyrektor MBP Dorota Sakowska, dyrektor ZSP Rafał Deska, dyrektor MOK Piotr Łaga oraz Bogdan Wiśniewski – przewodniczący komitetu. Zatwierdzono skorygowany regulamin, przygotowano pisma do patronów honorowych, medialnych i sponsorów. Omówiono program dwudniowego Festiwalu (z koncertem finałowym z udziałem gości specjalnych). Jesteśmy dobrej myśli. Zapraszamy do udziału w Pasierbowym święcie poezji!

2022  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero