Przez cały tydzień (17-22 .01. 2022 r.) w naszej szkole w ramach zajęć: wychowania do życia w rodzinie, nauczyciel biologii przeprowadził pogadanki na temat: profilaktyki chorób zakaźnych. Zajęcia odbywały się w klasach licealnych oraz klasach szkoły branżowej a ich celem było, uświadomienie młodym ludziom jak niebezpieczne są wirusy, do jakich chorób mogą doprowadzić oraz jakie mogą być powikłania po przebytej chorobie. Uczniowie dowiedzieli się, jakie są objawy chorób wirusowych oraz jak można przeciwdziałać, aby uniknąć zakażenia. Młodzież chętnie dzieliła się swoimi przemyśleniami na temat szczepień. Pod koniec zajęć w celu podsumowania wiadomości odbyła się projekcja krótkiego filmu pt.: Dlaczego warto się zaszczepić.


Joanna Kwiatkowska

 

2023  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero