Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba jest partnerem projektu „Cztery pory roku z poezją ks. Janusza St. Pasierba”, realizowanego przez Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wespół z Biblioteką Diecezjalną w Pelplinie, Wyższym Seminarium Duchownym oraz Wydawnictwem „Bernardinum”

 

Rok 2013 został ogłoszony uchwałami Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Rady Miejskiej w Pelplinie ROKIEM KS. JANUSZA ST. PASIERBA. Ks. Janusz St. Pasierb (1929-1993) był wybitnym historykiem sztuki, poetą i eseistą, który w swojej twórczości zawsze podkreślał znacznie małych Ojczyzn. Był promotorem Pelplina, Kociewia, Pomorza.

 

Planowany jest cykl czterech spotkań (wiosna, lato, jesień, zima). Aktorzy (Elżbieta Goetel, Jerzy Kiszkis) czytać będą wiersze i eseje poety. Oprawa muzyczna Alina i Sławomir Dombrowscy. Oprawa scenograficzna – klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Każdemu koncertowi towarzyszyć będzie ekspozycja archiwaliów przygotowana przez Bibliotekę Diecezjalną w Pelplinie.

 

Miejsce koncertów

 

Biblioteka Diecezjalna w Pelplinie, ul. Bpa Dominika

 

Terminy koncertów

 

8 maja 2013, godz. 19.00

 

26 czerwca 2013, godz. 19.00

 

25 września 2013, godz. 19.00

 

11 grudnia 2013, godz. 19.00

 

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH  I UCZNIÓW ORAZ ICH RODZICÓW

 

 

 

 

 

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero