6 maja 2022 r. w Granadzie zmarł nagle Artur Mrówczyński - jeden z najbardziej utytułowanych absolwentów pelplińskiego LO. Należał do znaczących postaci w środowisku zajmującym się filozofią (a także kulturą, religią, teologią) rosyjską. Pozostawał w stałym kontakcie z przedstawicielami współczesnych nurtów myśli chrześcijańskiej w zachodniej Europie i Ameryce Północnej. Jest autorem (współautorem, redaktorem) kilkunastu książek z pogranicza filozofii, teologii, literatury, polityki - w języku angielskim, hiszpańskim, polskim. Pisał m.in. o Jarosławie Rymkiewiczu i Wojciechu Wenclu. Kiedy w latach dziewięćdziesiątych pojawił się w Hiszpanii, założył tam wydawnictwo Editorial Levantate. Profesor w Instytucie Filozofii Edyty Stein w Granadzie, dyrektor Wydziału Słowiańskiego Międzynarodowego Centrum Studiów na Chrześcijaństwem Wschodnim ICSSO. Członek Komisji Naukowej w Centro Studi Vita e Destina, Vasilij Grossman w Turynie, członek Komisji Naukowej Spotkań Krakowskich – Krakowskiej Konferencji poświęconej filozofii rosyjskiej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Doradca Komisji ds. Relacji Międzyreligijnych i Międzywyznawniowych przy Konferencji Episkopatu Hiszpanii. Jako prezes madryckiego Asociacion para la Promocion de la Kultura e Historia de Polonia promował kulturę i historię Polski, współpracując w tym zakresie m.in. z Centrum Myśli Jana Pawła II i Muzeum Powstania Warszawskiego. W ostatnich latach współpracował z polskimi uczelniami, m.in. bardzo intensywnie z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Brał udział w pracach Międzynarodowego Centrum Badań na Fenomenem Solidarności, był w gronie prelegentów konferencji Polska Wielki Projekt.

 

Tekst: Bogdan Wiśniewski

 

2023  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero