W sobotę 21 maja, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w pięknym koncercie poetycko-muzycznym: "Bądź gotów, stań we drzwiach..." połączonym z promocją wszystkich dzieł  ks. Janusza St. Pasierba, patrona naszego liceum. Koncert odbył się w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

 

 

 

 

 

 

2023  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero